Enerji Evsel Çöp Piroliz Tesisleri

Evsel Çöp Piroliz Tesisleri

Günümüzde şehir yönetimleri için büyük bir sorun haline gelen evsel katı atıkların, depo sahasından çok daha küçük alanlar içerisinde bertaraf edilmesini ve bu işlem esnasında da enerji üretilmesini sağlayan sistemimizde, bu büyük soruna çözüm üretiyoruz. Düzenli depolama uygulaması, anaerobik çürütme ve insinerasyon gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra, inovatif bir bertaraf ve enerji üretimi sistemi olan piroliz prosesi ile hem birim çöpten daha fazla enerji üretilebilmekte hem de geri dönüştürülemeyen plastik, atık lastik, boyalı tekstil artıkları ve tıbbi atıklar gibi malzemelerin bertarafı sağlanabilmektedir.