Kimya İnsinerasyon Sistemleri

İnsinerasyon Sistemleri

Atık bertaraf yöntemlerinden biri olan insinerasyon, atığın içerisindeki organik materyalin yüksek sıcaklık ve fazla oksijen eşliğinde bacadan sınır değerler üzerinde herhangi bir emisyon salınımı olmadan yakılması işlemidir.

Atıklarınızı kendiniz bertaraf edebilirsiniz
Metal işleme, boya, tekstil, ısıl işlem ve benzeri sektörlere bağlı fabrikalardaki, biyolojik sistemlerle arıtılmasında sıkıntılar olan KOİ içeriği yüksek sıvı atıkların, bertaraf zorunluluğu olan tehlikeli katı atıklar ve filtrasyon sistemle
rinin yetersiz veya yüksek maliyetli kaldığı gaz atıkların yüksek sıcaklık altında yakılarak bertaraf edilmesi, tamamen yerli know-how ile geliştirdiğimiz insineratör üniteleri ile gerçekleştirilmektedir.
Doğalgaz, LPG veya sıvı yakıt ile yanma odası sıcaklığı sağlanan insinerasyon sisteminde atığın, analizine göre dizayn edilmiş yanma odası içerisinde 900-1400°C şartlarında yakılarak %99,95 oranında emisyon verimiyle bertarafı sağlanmaktadır. Bacadan atmosfere sınır değerleri aşan herhangi bir emisyon salınmazken, sistemin sıvı veya katı atığı da bulunmamaktadır.  Enerji geri kazanımı sayesinde arıtım enerji maliyetleri de mevcut sistemlere göre daha düşüktür.
Karbosan Zımpara Taşı Sanayi A.Ş. firmasında çalışan 5 ton/gün kapasiteli atık reçine bertaraf sistemi,  Plastisan Suni Deri A.Ş.  ve Simplast Suni Deri A.Ş. firmalarında çalışan 15.000 Nm3/h kapasiteli gaz atık bertaraf sistemi, İlkalem San. ve Tic. A.Ş. firmasında çalışan 5 ton/gün kapasiteli atık su bertaraf sistemi kurduğumuz insinerasyon sistemlerinin örnekleri arasındadır.

 
 • Sıvı ve Gaz Deşarj Sınırları İçerisinde Tam Bertaraf
 • Firma Bünyesinde Çıkan Atıklar İçin Ruhsat Gerekmeksizin Bertaraf (Sadece Emisyon Raporu Yeterli Olmaktadır)
 • Kolay İşletme
 • Düşük Enerji Tüketimi
 • Yüksek Enerji İçerikli Atıklarda Ek Enerji Kazanımı
 • Düşük Yerleşim Alanı
 • Koku Emisyonsuz
 • 6 – 12 Ay Geri Ödeme Süresi
Tesisinizde prosesler neticesinde çıkan organik içerikli sıvı, katı ve gaz atıkların bertarafını sağlayacak sistem taahhüdü için tarafımızdan izlenen basamaklar aşağıda sıralanmıştır;
 1. Şifahi talep neticesinde tesisinize ziyaret gelinerek atığın çıktığı prosesi ve tesis ısı merkezini kapsayan keşif yapılır. Tarafınızdan daha önce yaptırılmış olan atık analizleri incelenir. Güncellemesi gereken veya ilave yaptırılması gereken analizler belirtilir.
 2. Yapılan inceleme neticesinde farklı atık yönetim sistemleri (atık katı ise bertaraf tesisine gönderilme, atık sıvı ise sıvı arıtım sistemleri, atık gaz ise ileri filtrasyon sistemleri) ile insinerasyon sisteminin fizibilite çalışmaları yapılır ve tarafınıza sunulur.
 3. İnsinerasyon sistemine olumlu bakmanız durumunda, atığınızın yanma analizleri tarafımızdan yapılarak yanma sıcaklığı – yanma süresi grafikleri çıkarılır ve sizin de eşliğinizde pilot insinerasyon düzeneğimizde atık numunenizin yakılma testi gerçekleştirilir. Bu test sırasında akredite bir kuruluş tarafından baca gazı ölçümü de yaptırılarak emisyon çıkışı gözlenmiş olur. Aynı emisyon değerlerinin tesisinize kurulacak sistemde de sağlanacağı teklif içerisinde taahhüt edilir.
 4. Ardından insinerasyon sistem, tesisinize tam uyum sağlayacak ve enerji geri kazanımıyla minimum sarfiyatta çalışacak şekilde dizayn edilir. Enerji içeriği yüksek olan atıklarda, insinerasyon sisteminin hiçbir sarfiyatının olmamasının yanı sıra tesisinize de sıcak su, buhar veya kızgınyağ ile enerji aktarılabilmektedir.
 5. Detay tasarım ve profesyonel imalat neticesinde sistem tesisinize kurulur ve devreye alındıktan sonra akredite kuruluş tarafından emisyon ölçümleri yaptırılır ve taahhüt edilen sonuçlar ispatlanır. Sistem üzerindeki garantörlüğümüz tesis çalıştırıldıktan sonra 12 ay boyunca devam eder.