Kimya Özel Reaktör Aksesuarları

Özel Reaktör Aksesuarları

Karıştırıcılar
Delik Milli (Hollow shaft) Karıştırıcı :
Gazın sıvı içerisindeki dispersiyonunu maksimize ederken, proses boyunca purge hattından boşa atılan gaz sarfiyatını ortadan kaldırır. Proses süresi dramatik bir oranda kısaltır.
Değişken Açılı Karıştırıcı : Kanat açıları uzun bir bakım süreci gerektirmeksizin değiştirilebilir, böylelikle farklı karışım şekillerine olanak sağlar.
Girdap (vortex) Karıştırıcı : Viskoz sıvıların, viskoz olmayan sıvıların içerisine karıştırılmasında en efektif yöntemdir. Dirençsiz ve yüksek devirli rotor sayesinde karışım daha düşük enerji sarfiyatlarıyla sağlanabilmektedir.
Geleneksel Karıştırıcılar : Reaktörlerde karışım için kullanılan türbin, pervane, disk tipi gibi karıştırıcılar akış modellemeleri ile beraber tasarlanarak imal edilmektedir.

Sızdırmazlık Sistemleri
Manyetik Kaplin : Reaktör dışındaki elektrik motoru, reaktör içerisindeki karıştırıcı milini manyetik olarak tahrik ettiği için sızdırmazlığın en iyi sağlandığı sistemdir. Mekanik olarak çalışan bir sürtünme arayüzü bulunmadığı için bakım giderleri düşük, ömrü uzundur. İhtiyacınıza uygun reaktör manyetik kaplinli üretilebildiği gibi, mevcut bir reaktörünüze de manyetik kaplin tarafımızdan imal edilebilmektedir. Manyetikler hariç tüm ünite bünyemizde üretildiği için maliyetler ciddi oranda düşürülmüş, pahalı olarak düşünülen manyetik kaplin ekonomik bir hale getirilmiştir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta helyum sızdırmazlığı rahatlıkla sağlanabilmektedir.
Mekanik Salmastra : Sabit reaktör ve hareketli mil arasındaki sızdırmazlığı, reaktöre bağlı sabit eleman ve mile akuple döner elemanın, pürüzsüz yüzeyleriyle birbiri üzerine oturması ile sağlar. Yüzeyler ileri derecede pürüzsüz olduğu için sürtünme azdır, dolayısıyla motor gücü ve mil ısınmaları yumuşak salmastraya göre daha azdır. Yüksek basınçlarda karşı basınç dengelemeleriyle iyi bir sızdırmazlık sağlar.
Yumuşak Salmastra :  Düzenli bakım gereği ve yüksek sıcaklıklı proseslerde salmastra sarfiyatı olsa da sızdırmazlık sistemleri içerisinde en ekonomik olanıdır. Yataklamalar ve baskı elemanlarını içeren ünite için geliştirdiğimiz özel tasarım sayesinde hem sızdırmazlık iyileştirilmiş hem de salmastranın yaş çalıştırılma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Distilasyon Üniteleri
Dolgulu Kolon : İhtiyacınız ve prosesiniz doğrultusunda yapılan kolon tasarımında; refluks gereksinimi,  dolgu boyutları ve akışkanlar modellenir ve hal değişimleri simüle edilerek en yüksek verimin yakalandığı koşuldaki parametreler seçilir. Bu sayede istediğiniz saflık değerlerine minimum boyutlar, dolayısıyla da ekonomik bir şekilde ulaşılır.
Kondenser : Tasarımda tüm buharların yoğuşturulması için gerekli yüzey alanı ihtivası, ısıl verimler ve görsellik ön planda tutulur. Borulu veya tübüler halinde yapılabilmektedir.
Dekantör : Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvıların yoğunluk farkıyla ayrıştırılmasını sağlayan dekantör sistemi, farklı tasarımlarıyla ürün gamımız arasında bulunmaktadır. Reaktör talebi sırasında veya yalnız dekantör talebinde tarafınıza sunulacak alternatifler içerisinden sizin için en uygun olan modeli seçebilirsiniz.

Yüksek Basınç Menholleri : 0 – 10 bar arasında gözetleme camlı, 10 – 50 bar arasında gözetlemesiz kolay sökülür takılır özel imalat menholleri, ihtiyacınıza uygun şekilde tasarlanarak imal edilmektedir.


Paslanmaz reaktörler için lütfen sayfamızı ziyaret edin.